HematoKoalicja

Z przyjemnością przedstawiamy raport o sytuacji pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego i chłonnego (nowotwory krwi) w Polsce opracowany przez HematoKoalicję we współpracy z HTA Registry.