Raport HTAR HTAA – znaczenie doboru punktów końcowych w badaniach klinicznych w onkologii wersja 4.0 cz. 2

Dokument stanowi aktualizację raportu przygotowanego przez HTA Registry oraz HTA Audit w 2017 roku.

Wersja 4.0 raportu została uzupełniona o analizę znaczenia surogatowych punktów końcowych we wskazaniu chłoniak z komórek płaszcza. Ponadto zaktualizowane zostały rozdziały dotyczące praktyki rejestracyjnej EMA, praktyki refundacyjnej oraz wskazań: rak piersi, rak gruczołu krokowego, przewlekła białaczka limfocytowa, ostra białaczka limfoblastyczna oraz chłoniak rozlany z dużych komórek B.

Poniższe pliki odnoszą się do części dotyczącej wskazań hematoonkologicznych oraz uwzględniają Aneks do Raportu.