Badania ankietowe

HTA Registry oferuje przeprowadzenie badań ankietowych, których kluczowymi zaletami są:

  • elastyczność ich wykorzystania w zależności od realizowanych celów;
  • szeroki zakres wyboru odpowiednich analiz statystycznych ze względu na najczęściej ilościowy charakter pozyskanych danych;
  • możliwość przebadania licznych zbiorowości i zebrania znacznej ilości danych w stosunkowo krótkim czasie.