Badania kliniczne

HTA Registry oferuje:

  • przeprowadzenie badań – planowanie (tworzenie protokołu), zarządzanie danymi (data management), analizę statystyczną, przygotowanie raportu końcowego, archiwizację danych.

Dzięki zastosowaniu przez firmę HTA Registry nowoczesnych narzędzi IT, bazujących na sprawdzonych rozwiązaniach, przebieg realizowanych projektów nadzorowany jest kompleksowo i sprawnie. Dodatkowo gwarantowany jest bezpieczny, szyfrowany dostęp on-line do danych zbieranych w formacie eCRF oraz kontrola jakości i kompletności danych w trakcie ich rejestracji.