Badania obserwacyjne

HTA Registry oferuje:

  • opracowanie protokołu badawczego wraz z polskimi grupami badawczymi oraz środowiskami akademickimi;
  • przeprowadzenie badania obserwacyjnego;
  • analizę statystyczna wyników;
  • przygotowanie wniosków i raportów.