Doświadczenie

Zespół HTA Registry to praktycy oceny technologii medycznych, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu technologii medycznych, zarówno lekowych, jak i nielekowych.

Zespół HTA Registry podsiada doświadczenie w zakresie:

  • opracowywania dokumentacji klinicznej dla procesów refundacyjnych technologii lekowych;
  • opracowywania dokumentacji oceny klinicznej zgodnej z MDR;
  • opracowywania narzędzi wczesnej diagnostyki;
  • opracowywania raportów systemowych;
  • opracowywania badań ankietowych;
  • projektowania oraz przygotowywania dokumentacji przedkładanej na rzecz postępowania przed Komisją Bioetyczną;
  • przeprowadzania szkoleń z zakresu: EBM, HTA, oceny klinicznej, projektowania badań klinicznych, innych zgodnych z preferencjami Zamawiającego.