Rejestry medyczne

HTA Registry oferuje pozyskiwanie danych, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w celu:

  • oceny wielkości populacji;
  • oceny jakości świadczeń zdrowotnych, sposobów postępowania oraz wykorzystywanych technologii medycznych;
  • zmniejszenia niepewności w zakresie efektywności praktycznej (real-world effectiveness);
  • zmniejszenia niepewności kosztowej technologii medycznych;
  • przedłużenia decyzji refundacyjnej oraz negocjacji cen (renegocjacje po określeniu ceny efektywnej terapii w oparciu o real-world data).